Elke wedstrijdofficial is in het bezit van een KNVB e-mailadres. Naar dit e-mailadres kan alleen de KNVB informatie sturen. De KNVB verstuurt verschillende soorten berichten naar de official (wedstrijdwijzigingen, wedstrijdofficials veld, wedstrijdofficials zaal en overige post overige officials). De official kan kiezen dit “type berichten” door te sturen naar één of meerdere e-mailadressen. Voer de volgende stappen voor het aanpassen van de doorstuuradressen:

1. Ga naar menu item Persoonlijk

2. Kies vervolgens voor Abonnementen

Nu krijgt u een overzicht van uw abonnementen. Voor deze abonnementen heeft u de mogelijkheid om een e-mailadres in te stellen of te wijzigen.

3. Selecteer het abonnement

4. Klik op

Het vervolgscherm wordt getoond.

5. Klik op

Het volgende scherm verschijnt.

6. Vul het e-mailadres in

7. Klik op


Voor het verwijderen van een e-mailadres selecteert u het e-mailadres en klik u op de knop