Algemene uitleg autorisaties

De beheerder van Sportlink Club kan via gebruikersbeheer verschillende rollen definiëren zoals bijv. de Ledenadministrateur, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris of de Vrijwilligerscoördinator. Per functie binnen de vereniging kan de beheerder instellen welke menu items beschikbaar mogen zijn.

Stel u bent Ledenadministrateur binnen uw sportvereniging en bent verantwoordelijk voor o.a. het aanmelden van uw leden. Van de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging heeft u de rechten voor o.a. Relatiebeheer en Ledenbeheer gekregen om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Neem onderstaande stappen om te zien welke menu items in Sportlink Club voor u als ledenadministrateur beschikbaar zijn.

1. Klik op

Het menu wordt nu uitgeklapt

2. Klik nogmaals op

In onderstaand voorbeeld kunt u zien welke menu items in Sportlink Club u ter beschikking heeft.

Onderstaand vindt u de autorisaties die betrekking hebben op de Contributiemodule. Per autorisatie kunt u inzien welke functionaliteiten er beschikbaar zijn. Deze functionaliteiten kunnen per bond verschillen en zijn allen beschikbaar wanneer u als vereniging een abonnement heeft op de Contributiemodule.

Indien voor een rol is ingesteld dat de gebruiker alleen lezen rechten heeft zullen dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn. De gebruiker heeft echter niet de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Informatie over het instellen hiervan kunt u lezen bij Gebruikers aanmaken en toevoegen .

Contributiebeheer
Systeem
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Thema en kleurinstellingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Scherminstellingen verwijderen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Afsluiten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Vereniging
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Digitale contactgegevens JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Contributie

Voor de Contributiemodule zijn er verschillen in beschikbare functionaliteiten indien de gebruiker hiervoor alleen lezen rechten heeft. Bij alleen lezen rechten zijn er minder functionaliteiten beschikbaar en is het niet mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Contributie - Alleen lezen
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Contributie-journaalposten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Zoeken contributie facturen en aanmaningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Saldilijst contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteurenkaart contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Contributie
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Contributie-facturering JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Contributie-aanmaningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Kopie CieOp draaien JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Kopie Pain bestand opvragen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Contributie-journaalposten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Zoeken contributie facturen en aanmaningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Afletteren contributie-ontvangsten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Saldilijst contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteurenkaart contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Overzicht openstaande facturen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Leden zonder factuur JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Overzicht facturen per run JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Contributie JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Formulier instellingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Bankrelaties JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Boekjaren JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Grootboekrekeningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Machtigingsformulieren aanmaken JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Machtigingsformulieren opnieuw afdrukken JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Boekhouding
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Dagboeken > Bank JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Wijzigen boekingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Managmentinformatie
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Managementinformatie > contributie-inkomsten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Help
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Support > Handleiding JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Support > Online Helpdesksysteem JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Updates > Updates JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Updates > Release Notes JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Info: Heeft u niet voldoende rechten om uw werkzaamheden in Sportlink Club uit te voeren? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging. De beheerder kan uw rechten aanpassen. Meer informatie lees Gebruikersbeheer en Gebruikers aanmaken en toevoegen .