Algemene uitleg autorisaties

De beheerder van Sportlink Club kan via gebruikersbeheer verschillende rollen definiëren zoals bijv. de Ledenadministrateur, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris of de Vrijwilligerscoördinator. Per functie binnen de vereniging kan de beheerder instellen welke menu items beschikbaar mogen zijn.

Stel u bent Ledenadministrateur binnen uw sportvereniging en bent verantwoordelijk voor o.a. het aanmelden van uw leden. Van de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging heeft u de rechten voor o.a. Relatiebeheer en Ledenbeheer gekregen om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Neem onderstaande stappen om te zien welke menu items in Sportlink Club voor u als ledenadministrateur beschikbaar zijn.

1. Klik op

Het menu wordt nu uitgeklapt

2. Klik nogmaals op

In onderstaand voorbeeld kunt u zien welke menu items in Sportlink Club u ter beschikking heeft.

Onderstaand vindt u de autorisaties die betrekking hebben op Sportlink Club Lite. Per autorisatie kunt u inzien welke functionaliteiten er beschikbaar zijn. Deze functionaliteiten kunnen per bond verschillen.

Specifiek voor judo clubs en volleybal verenigingen

Sportlink Club Lite is alleen beschikbaar voor judo clubs (JBN) en volleybal verenigingen (Nevobo).

Indien voor een rol is ingesteld dat de gebruiker alleen lezen rechten heeft zullen dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn. De gebruiker heeft echter niet de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Informatie over het instellen hiervan kunt u lezen bij Gebruikers aanmaken en toevoegen .

Administrator
Systeem
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Thema en kleurinstellingen JA JA
Scherminstellingen verwijderen JA JA
Afsluiten JA JA
Vereniging
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Verenigingsgegevens JA JA
Dispensaties JA JA
Sportlinkfacturen JA JA
Digitale contactgegevens JA JA
Twitter JA JA
Onderhoud JA JA
Beheer JA JA
Help
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Support > Handleiding JA JA
Support > Online Helpdesksysteem JA JA
Updates > Updates JA JA
Updates > Release Notes JA JA
Ledenbeheer
Systeem
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Thema en kleurinstellingen JA JA
Scherminstellingen verwijderen JA JA
Afsluiten JA JA
Vereniging
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Dispensaties JA JA
Digitale contactgegevens JA JA
Personen
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Notificatie leden JA JA
Nieuw persoon JA JA
Verjaardagen JA JA
Functionarissenlijst JA JA
Help
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Support > Handleiding JA JA
Support > Online Helpdesksysteem JA JA
Updates > Updates JA JA
Updates > Release Notes JA JA

Toegang zoekscherm
Systeem
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Thema en kleurinstellingen JA JA
Scherminstellingen verwijderen JA JA
Afsluiten JA JA
Vereniging
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Digitale contactgegevens JA JA
Personen
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Zoekscherm personen JA JA
Help
Beschikbare functionaliteit JBN Nevobo
Support > Handleiding JA JA
Support > Online Helpdesksysteem JA JA
Updates > Updates JA JA
Updates > Release Notes JA JA

Info: Heeft u niet voldoende rechten om uw werkzaamheden in Sportlink Club uit te voeren? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging. De beheerder kan uw rechten aanpassen. Meer informatie lees Gebruikersbeheer en Gebruikers aanmaken en toevoegen .