Nadat de gebruiker is ingelogd, wordt gekeken of het e-mailadres voorkomt in de systemen van de sportbonden (NHV, KNKV, KNZB, KNBSB) die gebruik maken van Sportlinked en wordt gekeken of er automatisch een koppeling gemaakt kan worden met een persoon(relatiecode). Het koppelen aan een persoon is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteit van de app.

Er bestaan hier 3 mogelijkheden:

  • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij één persoon wordt de gebruiker automatisch gekoppeld aan de bij bond of vereniging bekende persoon. En wordt de App geopend en ziet u het beginscherm.
  • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij meerdere personen, ziet de gebruiker alle personen waarbij het e-mailadres overeen komt. U kunt kiezen aan welke persoon u het account wilt koppelen. Bij een volgende keer opstarten van Sportlinked wordt u opnieuw ingelogd met deze persoon. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen kunt u opnieuw aangeven aan welk persoon u het account wilt koppelen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld ook gegevens van uw kinderen opvragen.

 

   

  • Zodra het e-mailadres niet wordt gevonden komt u in het koppelproces uit. Dit betekent dat er geen persoon is gevonden waar het e-mailadres geregistreerd staat. Als u niet als sporter/staflid of official in het systeem van één van de bonden voorkomt dan kunt u als toeschouwer gebruik maken van Sportlinked. Komt uw wel voor als sporter/staflid of official,neem dan contact op met uw vereniging of uw bond om het e-mailadres te laten controleren/wijzigen. Of voer het registratie proces opnieuw uit met het e-mailadres dat bij uw vereniging of bond bekend is.
   

Koppelproces

Bij het koppelproces kan gekozen worden uit 3 opties.

Koppel dit account via:

  • Ik ben bondslid (spelers, coaches,scheidsrechters, juryleden, beoordelaars, etc).
  • Ik ben clublid (vrijwilligers, commissieleden, bestuurders, etc).
  • Ik ben toeschouwer (ouders, vrienden, familie, geinteresseerden, etc.)  

   

Ik ben bondslid

Indien u kiest voor Ik ben bondslid komt u op een pagina uit met uitleg over het koppelen van een account aan een persoon en waarom dit eventueel niet gelukt is.

Ik ben clublid

Deze optie is bedoeld voor personen die actief zijn binnen een vereniging, maar geen bondslid zijn (zoals vrijwilligers, commissieleden,etc).

   

Indien u kiest voor Ik ben clublidkrijgt u onderstaand scherm te zien.Hier kiest u voor de bond waaronder uw vereniging valt.

Vervolgens komt u bij stap 2.Hier vult u de naam van uw vereniging in en klikt op het vergrootglas om te zoeken.

Vervolgens komt u bij stap 3. Bij stap 3 worden alle personen getoond die bij uw vereniging bekend zijn met het e-mailadres dat is gebruikt bij het registreren. Het is dus belangrijk dat u voor het registreren hetzelfde e-mailadres gebruikt als dat bij uw vereniging bekend is.

Indien er geen persoon met het opgegeven e-mailadres voorkomt in het systeem van uw vereniging, ziet u een melding:

Neem in dit geval contact op met uw vereniging om het e-mailadres te laten controleren.

 

Ik ben toeschouwer

Indien u kiest voor Ik ben toeschouwerhoeft u niet in het bezit te zijn van een spelerscode. U heeft de mogelijkheid verenigingen, teams en spelers als favorieten toe te voegen en zo op de hoogte blijven van resultaten.

Het menu zal er dan zo uit zien.


Koppelconflict (er is al een account voor deze persoon)

Indien er een koppelconflict optreedt ziet u onderstaande melding.

 

Een koppelconflict ontstaat als er geprobeerd wordt een relatiecode te koppelen aan een account (e-mailadres), maar er reeds een (ander) e-mailadres gekoppeld is aan de relatiecode. Dit kan ontstaan als iemand anders zich eerder heeft gekoppeld aan deze relatiecode. Dit kan alleen voorkomen als het e-mailadres dat is gebruikt bij het koppelen ook bij deze relatie in Sportlink stond geregistreerd.

 

 Het is ook mogelijk dat u een conflict heeft met uw eigen account. Als u uw e-mailadres heeft gewijzigd en eerder gebruik heeft gemaakt van Sportlinked met een ander e-mailadres. U dient dan eerst het oude account te ontkoppelen, voordat u gebruik kunt maken van uw nieuwe e-mailadres. De juiste volgorde van stappen die uitgevoerd dienen te worden is   hier  beschreven.