Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacywetgeving in en zal deze wet de Nederlandse wetgeving op dit gebied vervangen. Sportbonden en verenigingen hebben in deze nieuwe situatie de rol van ‘verantwoordelijke’ en dienen met hun leden/betrokkenen een privacyreglement af te stemmen. Sportlink vervult de rol van ‘bewerker’ en dient vanuit deze rol helder te maken wat zij doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Dit behoeft niet een aparte overeenkomst te zijn, maar alle aspecten van deze bewerkersovereenkomst dienen te zijn overeengekomen.


Sportlink heeft al haar apps inmiddels voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens zijn in de Sportlink voorwaarden  alle aspecten van de zg. bewerkersovereenkomst al opgenomen.