Algemene uitleg autorisaties

De beheerder van Sportlink Club kan via gebruikersbeheer verschillende rollen definiëren zoals bijv. de Ledenadministrateur, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris of de Vrijwilligerscoördinator. Per functie binnen de vereniging kan de beheerder instellen welke menu items beschikbaar mogen zijn.

Stel u bent Ledenadministrateur binnen uw sportvereniging en bent verantwoordelijk voor o.a. het aanmelden van uw leden. Van de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging heeft u de rechten voor o.a. Relatiebeheer en Ledenbeheer gekregen om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Neem onderstaande stappen om te zien welke menu items in Sportlink Club voor u als ledenadministrateur beschikbaar zijn.

1. Klik op

Het menu wordt nu uitgeklapt

2. Klik nogmaals op

In onderstaand voorbeeld kunt u zien welke menu items in Sportlink Club u ter beschikking heeft.

Onderstaand vindt u de autorisatie die betrekking heeft op de Boekhoudmodule. Per autorisatie kunt u inzien welke functionaliteiten er beschikbaar zijn. Deze functionaliteiten kunnen per bond verschillen en zijn allen beschikbaar wanneer u als vereniging een abonnement heeft op de Contributiemodule en Boekhoudmodule.

Indien voor een rol is ingesteld dat de gebruiker alleen lezen rechten heeft zullen dezelfde functionaliteiten beschikbaar zijn. De gebruiker heeft echter niet de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Informatie over het instellen hiervan kunt u lezen bij Gebruikers aanmaken en toevoegen .

Boekhouding
Systeem
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Thema en kleurinstellingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Scherminstellingen verwijderen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Afsluiten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Vereniging
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Digitale contactgegevens JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Boekhouding
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Dagboeken > Kas JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Bank JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Inkopen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Verkopen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Memoriaal JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Dagboeken > Wijzigen boekingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Dagboeken > Inlezen bankafschriften (CAMT.053)

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Grootboeksaldi JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Saldibalans JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Beginbalans JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteuren / crediteuren kaarten > Debiteurenkaart JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteuren / crediteuren kaarten > Crediteurenkaart JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteuren / crediteuren kaarten > Saldilijst debiteuren JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteuren / crediteuren kaarten > Saldilijst crediteuren JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Debiteuren / crediteuren kaarten > Debiteurenkaart contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Saldilijsten / openstaande posten > Saldilijst contributieleden JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Saldilijsten / openstaande posten > Overzicht openstaande posten JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Transactieregels JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Boekingen verwerken JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Rapportage JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Boekjaren JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Grootboekschema JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Grootboekrekeningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Vaste grootboekrekeningen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Dagboeken JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > BTW instellingen JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Invoeren beginbalans JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Aanmaken audit file (xaf) JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Instellingen > Opvragen audit file (xaf) JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Help
Beschikbare functionaliteit KNVB KNHB KNKV NHV JBN KNZB Nevobo KNBRD KNAU KNBSB Generic
Support > Handleiding JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Support > Online Helpdesksysteem JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Updates > Updates JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA
Updates > Release Notes JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Info: Heeft u niet voldoende rechten om uw werkzaamheden in Sportlink Club uit te voeren? Neem dan contact op met de beheerder van Sportlink Club binnen uw vereniging. De beheerder kan uw rechten aanpassen. Meer informatie lees Gebruikersbeheer en Gebruikers aanmaken en toevoegen .