Bij oplevering van de verenigingswebsite staan de menu's zoals aangeleverd bij bestelling gereed. De webmaster heeft de mogelijkheid om zelf menu's en menu-items aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.

1. Klik op 

In dit scherm kun je de titel, de verwijzing en de volgorde van alle menu-items wijzigen. Onderaan het scherm kun je nieuwe menu-items aanmaken en vervolgens op hun plek schuiven.

Let op:

Het verplaatsen van menu-items is een secuur klusje en luistert erg nauw. in de praktijk lukt het het beste om een menu-item direct onder zijn parent te plaatsen en vervolgens de andere items die bij deze parent horen naar boven te verplaatsen tot direct onder de parent indien noodzakelijk.

In onderstaand overzicht worden de verschillende mogelijkheden die de beheerder kan uitvoeren kort toegelicht.


Edit het menu

Menu eigenschappen

Verplaatsen van de menu-widget menu-verplaatsen.png

Menu-widget verwijderen
Bewerken aangepast artikel
Bewerken artikel verwijzing

Menu-item verwijderen

Verplaatsen van een menu-item