De opmaak van de verenigingswebsite kun je bepalen met behulp van de volgende onderdelen:

Ontwerp maken

Op het tabblad Ontwerp is het mogelijk om de kleuren en lettertypen van de website in te stellen.

Er is altijd één palet met drie kleuren actief. Van deze kleuren worden verschillende schakeringen gemaakt om te gebruiken in de website. Onderdelen van de website (bijvoorbeeld verwijzingen) kunnen geen andere kleur krijgen dan voorgesteld in het palet.

1. Klik in het veld met de kleurcode

2. En kies de gewenste kleur

Naast de kleur kan ook het lettertype van de teksten en de kopteksten aan gepast worden

1. Klik op de dropdown

2. Kies het gewenste lettertype

Het lettertype voor de koppen kunnen op dezelfde wijze ingesteld worden.

Toevoegen van rijen op een pagina

Naast het instellen van de kleuren en het lettertype zijn er diverse mogelijkheden voor de layout van de pagina's.

1. Klik op het tabblad Rijen

2. Klik een kolomindeling aan (één of meerdere content-blokken per rij)

3. Sleep de rij naar het gewenste deel op de pagina

Op de plaatsen waar Drop Here staat kun je een kolomindeling toevoegen.

In onderstaand voorbeeld plaats je een rij met drie content-blokken in de header van de website.

In onderstaand voorbeeld plaats je een rij in de sidebar. De sidebar wordt automatisch op elke pagina van uw website getoond. In de sidebar kunnen alleen rijen met één enkel content blok worden geplaatst.

4. Laat de muisknop los op de gewenste plek

Nu zijn er 3 blokken zichtbaar. In deze blokken kun je nu content toe gaan voegen.

5. Klik in een blok op

Het volgende scherm wordt getoond.

6. Selecteer de gewenste widget

Meer informatie over de widget lees de pagina Sportlink Widgets .